Brugerinstruktion for grillpander

Brugerinstruktion, Sikkerhedsforskrifter og Garantivillkor for GrillSymbols pander af modellerne:

GS 960, GS 960 inox, GS 915, GS 720, GS 720 inox, GS 675, GS 580, GS 580 inox, GS 460, GS 460 inox og paellapander

OBSERVERE at det er brugerens skyldighet at lӕse brugerinstruktionen.

De oven nӕvnte pander er beregnede at fyres med gas og må kun bruges udendørs.

Sikkerhedsforskrifter:

 • Pande med tӕndt brӕndere må ikke efterlades uovervåget.
 • Børn må ikke bruge udstyret.
 • Udstyret er kun beregnet for udendørsbrug.
 • Udstyret er beregnet kun for det specifike brug - stegning.
 • Panden bliver meget hed ved brug og kan forårsage forbrӕndninger.
 • Flyt aldrig gasbeholderen eller udstyret når den er i brug.
 • Ved forflytning, tӕnk på at PANDEN ikke er fast montered uden LIGGER LØST.
 • Var sӕrlig forsigtig med den løse pande hvis udstyret har hjul.
 • Demontere aldrig komponenter fra en igangvӕrande enhed.
 • Opbevar ikke brandfarligt material i nӕrheden af igangvӕrande enhed.
 • Gasbrӕnderen må kun repareras af auktoriseret vӕrksted.
 • Luk altid gasbeholderens og brӕnderens reglage efter brug.
 • Hvis du kan mӕrke gasduft – luk reglagerne umiddelbart.
 • Brug aldrig en tekniskt defekt udstyr.
 • Opbevare ikke gasbeholderen i direkte sollys.
 • Gasslangen bør byttes ud hvert andet år.
 • Ved opmontering af udstyret skal benens skruer altid spӕndes.

Tekniske specifikationer, bestandsdele:

1. 3-5 mm stålpande.

2. 3- eller 2-ring gasbrӕndere med 21 alt. 11,4 kW effekt.

3. Støttestrukturen af vindlӕet er forzinket og pulverlakeret eller af rustfri stål.

4. Ben, 3 stycker.

5. Gasslang, 1,2 m.

6. Reduktionsventil, 30 mbar, SWE standard.

7. Slangklemmer, 2 stycker.

Antӕndning og brug:

1. Kontroller at der findes gas i beholderen.

2. Kontroller at reduktionsventilen er korrekt montered på gasbeholderen.

3. Brug reduktionsventil 30 mbar med max kapacitet 1 kg/h.

4. Kontroller at reduktionsventilens anslutningsforsegling er uskadt.

5. Kontroller at alle anslutninger sidder korrekt og tӕt.

6. Kontroller først at brӕnderreglagen er i OFFposition og åbn derefter gasbeholderens reglage.

7. Åbn brӕnderens reglage enligt markeringerne.

8. Tryk knappen in for elektrisk tӕndning.

9. Hvis brӕnderen ikke tӕndes, luk for reglaget på gasbeholderen, lad gasen i brӕnderen sprede ud og gør et nyt forsøg efter et par minutter.

Grillpandens temperatur:

1. Med gasbrӕnderens reglage fuldt åbne vil grillpandens temperatur hurtigt opnå en ydertemperatur på over 300o C i midterpartiet og over 200o C rundt om. Dette opvarmningsnivå bruger man sig normalt af kun i starten af eller ved hurtig opvarmning og mere sjӕldent under normal madtilberedelse.

2. Med gasbrӕnderens reglage halvt åbne opnår man et passende varmenivå for normal- men også højbelastning i forhold til mӕngden mad der skal steges.

3. Med gasbrӕnderens reglage sat i minimalposition opnår man nemt et varmenivå tilstrӕkkeligt for mindere mӕngder mad.

Vӕr opmӕrksom på at temperaturen signifikant kan variere afhӕngig af blandt andet lufttemperatur, vindstyrke og den totale mӕngde mad på grillpanden.

Det bliver dog hurtigt en vane at med hjӕlp af brӕnderreglagen anpasse grillpandens temperatur til det aktuelle behov.

VIKTIGT!

Instegning af den nye grillpande:

Inden en ny grillpande i varmvalset stål tages i brug før madtilberedelse er det meget viktigt at en korrekt indbrӕndning og indstegning gennemføres!

Dette moment medfør dels at forskellige industrielle olier og affaldsprodukter bliver brӕndt vӕk og et nyt beskyttende fedtlager tilføres hvilken senere bidrager til at give grillpanden de gode stegegenskaber som man knytter til gamle tiders støbejӕrnspander.

Gør følgende 

Metod 1.

Varm grillpanden op på halv effekt på både ringe, i cirka 15 minutter med et tyndt lager med olie i bunden, lad panden kølne af og tør derefter olien og eventuelle sediment vӕk!

Genoptag frem til at hele panden forbliver mørk/svart efter afkølingen!

Metod 2.

For et hurtigere resultat, hold panden hed under hele proceduren. Tilfør ny olie eller fedt fra en flӕskesvӕr (rygister fra svinekød) genoptagne ganger og skrab ind i mellem af med en stålspartel og tør af med avispapir, det er det mest fnugfri at bruge!

Lad ikke panden blive for hed, da riskerer de at brӕnde alt fedt vӕk, også det nye instegningslager!

Generellt giver en opvarmningstid på cirkaa 30 minutter med et flertal infedtninger/aftørringer et acceptabelt resultat som viser sig gennem at:

 • Panden forbliver mørk/svart efter afkøling.
 • Du har en god stegebelӕggning som ikke brӕnder maden du steger.
 • Maden får en god smag, ikke brӕndt!

Vedligholdelse af grillpanden:

Brug ALDRIGopvaskemiddel, da får du begynde fra forfra af med infedtning!!!

Rengøring af grillpanden:

Selv om man kan koge madrester vӕk med vand så rekommenderes det ikke som standardmetod fordi man så også er nødt till at fornye det beskyttende fedtlager på grillpandens overflade som forhindrer opkomst af rust!

En god måde at rengøre panden er derfor at først fjerne alle løse og afskrabelige rester med hjӕlp af en stålskrabe/spartel. Til wokpande kan man med fordel bruge en stålbørste til rengøring. Derefter hӕlder man en hånd grovt salt ned på den varme pande, på mellemnivå på brӕnderne, og rør rundt.

Gammelt fedt og olie kommer så at absorberes af saltkristallerne når man rører rundt og kan så nemnt fjernes sammen med saltet.

Det rekommenderes dog at aligevel regelmӕssigt fedte panden ind under opvarmning med olie/rygister af svinekød for at vedligeholde de optimale stegeegenskaper cirka en gang per månad.

Rengøring af vindlӕ:

Alle dele af vindlӕed er lavede af galvaniseret og sprøjtelakeret stål. Eventuelle sediment, madrester, olie og fedt som er havnet på udsiden kan nemnt fjernes med almendeligt opvaskemiddel og skylles af.

Rengøring af gasbrӕnderen:

Brӕnderens ringe kan rengøres fra nemmere snavs, sod eller lignende gennem aftørring med en fugtig stofklud og hvis de små hål er sat igen kan de nemnt renses med en tynd metaltråd.

Fejlsøgningsskema:

Fejl:

Årsag:

Gør følgende: 

Gasantӕndningen fungerer ikke: ingen gnister.

Batteriet i antӕndnings-systemet er tomt.

Sӕt et nyt batteri i.

Gasantӕndningen antӕnder ikke trods gnister.

Gasreglagerne er ikke åbne

Kontroller gasreglagen.

Gasflammen antӕndes ikke eller går uafbrudt ud

Inkorrekt brug, alt for stark vind eller tom gasbeholder.

Se afsnit: Antӕndning og brug i Brugerinstruktionen.

Ved meget stark vind, søg lӕ eller brug et tӕlt som vindlӕ!

Kontroller gasmӕngden i beholderen.

Gaslågen er gul

Gasen i beholderen er ved at ta slut eller snavs er kommet ind i brӕnderens ventiler.

Kontroller at gasbeholderen indeholder gas. Kontroller brӕnderreglagernes ventiler som findes lige under reglagekåben. Fjern  snavs ved behov.

Grillpanden instabil på sine ben.

Benens vingeskruer er ikke spӕndte.

Spӕnd skruerne 

Garanti:

1. Udstyret og dess dele har 24 måneders fremstillings- og materialgaranti. Garantin er kun gyldig mod opvisende af det oprindelige købsaftale.

2. Garantin dӕkker ikke brugeruddannelse, vedligholdelse, rengøring og genoprettelse af produkten til nyskik eller eliminering af fejl forårsagede af fejlaktigt brug.

3. Garantin dӕkker heller ikke normalt slitage af udstyret, rustangreb eller konsekvenser af fejlaktig rustforebyggende behandling eller ubetydelige ridser der har opståed ved brug.

4. Hvis fejl på produkten eller dess dele opstår under garantiperioden skal sӕlgeren i første hånd kontaktes før man selv prøver at afhjӕlpe fejlet.

Matlagningute Norden AB, Lundåkravägen 17, 246 51 Löddeköpinge

Mobil: +46 708108877

Mail: sales@grillsymbol.se